Nyt digitalt format på Anvisninger.dk

Formålet med anvisningerne er at højne kvaliteten i dansk byggeri og samtidig nedbringe antallet af fejl, unødvendigt ressourceforbrug og derved reducere CO2-udledningen. Derfor er anvisningerne altid baseret på forskning eller erfaringsbaseret viden, og de er altid produceret på et uvildigt grundlag af BUILD, Aalborg Universitet. Måske derfor er anvisningerne også både kendt og bredt anvendt i byggebranchen, af myndigheder og på uddannelsesinstitutioner.

Alligevel kan vi se på vores data, at vi skal meget længere ud i branchen for give endnu mere effekt. Potentialet er stort. Meget stort. Omfanget af fejl, mangler og svigt i byggeriet er nemlig ikke blevet reduceret hen over de seneste 15 år og fører stadig til store mængder spild. Det er både dyrt og fører til øget udledning af drivhusgasser, når fejlene og manglerne skal udbedres.

Vores mission er derfor klar. Skal vi virkelig højne kvaliteten i dansk byggeri og nedbringe antallet af fejl, så skal anvisningerne benyttes af endnu flere i byggebranchen. Vores mål for udviklingen af Anvisninger.dk er derfor:  

  • Forbedre distribution vha. samarbejder
  • Hurtigere produktinnovation og øget brugerinddragelse
  • Optimere produktionshastigheden og gennemsigtigheden  

Fra analog til online - til en digital transformation  

I 75 år har anvisninger primært været produceret med udgangspunkt i bogen som format. Men i takt med digitaliseringen af samfundet ønsker flere og flere at tilgå anvisningerne online. Af samme grund har det været muligt at tilgå i anvisningerne, som e-bøger og i en online webreader i over et årti. Med den løsning blev det muligt at tilgå anvisningerne online, men anvisningen var stadig opbygget som en bog og med de samme begrænsninger. Man kan sige, at vi satte strøm til bogen.

Siden har den digitale udvikling gået stærkt. Det gælder også i byggebranchen og anvisninger skal selvfølgelig følge med. Derfor har vi i 2023 sat gang i en omstilling af vores forretning og infrastruktur mod en digital transformation. Første skridt var at etablere et strategisamarbejde med Akademisk Forlag, så de varetager alt vedrørende distribution af bøgerne. Det trådte i kraft i starten af 2024.

Næste skridt var langt mere komplekst. Vi ville skabe et helt nyt digitalt fundament for anvisningerne. En ny digital infrastruktur, som både er modulær og skalerbar. Et fundament, som gør det muligt udvikle, optimere og innovere hurtigt. Som et hus bygget af legoklodser, hvor vi hele tiden kan tilføje, fjerne og udvikle efter behov og ønsker fra brugerne. Alt det blev lanceret i efteråret 2023, hvor Anvisninger.dk samtidig fik et nyt design og brugerpanelet så dagens lys.  Det nye digitale fundament og en række brugerinput gør, at vi nu er klar til lanceringen af et nyt digitalt format for anvisningerne.    

Nyt digitalt format for Anvisninger.dk  

Det nye fleksible format tilpasser indholdet automatisk til både telefon, tablet og computer. Det gør det også muligt at tilføje flere elementer til anvisningerne løbende, f.eks. nye tegninger, animationer og videoer, såvel som henvisning til andre kilder og publikationer. Men derudover er indholdet i anvisningerne det samme som altid.

Vi starter med lanceringen af de 25 mest populære anvisninger i det nye format. Herefter vil anvisningerne løbende blive lanceret lidt ad gangen. Anvisningerne bliver fortsat trykt og udgivet som fysiske bøger - så hvis du er mest til den klassiske facon, så er det også helt okay med os.

Tiltaget skal gøre anvisningerne mere dynamiske og tilgængelige, så vi engagerer endnu flere i byggebranchen. Det hænger sammen med vores ønske om at højne kvaliteten og at reducere fejl og CO2-udledning i byggeriet. Det nye format er kun begyndelsen.

Det nye format kan ses under "find anvisninger" på Anvisninger.dk
obs: du skal være logget ind for at kunne se formatet.