SBi-anvisning 189

Småhuse

Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke

Denne anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98).

Anvisningen dækker både fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med indtil to etager og kælder.

Anvisningen behandler blandt andet varmeisolering, fugtisolering, lydisolering, brand, vådrum, indeklima samt styrke og stabilitet. Der indledes med en gennemgang af det bærende og afstivende system med særlig vægt på optagelse af vindlast. Herefter gennemgås de forskellige dele af huset. Der vises eksempler på bygningsdelenes udformning og tilslutning til andre bygningsdele. Der er i tilslutningsdetaljerne lagt særlig vægt på, at forholdene vedrørende varme- og fugtisolering er tilfredsstillende, samtidig med at kravene til brandmodstandsevne og lydisolering opfyldes.

Anvisningen er udarbejdet til brug for byggeriets projekterende og udførende parter samt for landets bygningsmyndigheder.

Forfatter:
 • Jørgen Munch Andersen
 • Søren Aggerholm
 • Niels Christian Bergsøe
 • Erik Brandt
 • Mogens Buhelt
 • Henry H. Knutsson
 • Peter A. Nielsen
 • Hans Zachariassen
Emneord:
Redaktion:
 • Jens Christian Ellum
Illustrationer:
 • Jørgen Heegaard
 • Børge Holmen
 • Henning Holmsted
 • Annette Juul Muusfeldt
 • Ove Nesdam
 • Inger Zachariassen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1253-0
ISBN trykt bog:
978-87-563-1005-5

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

1 af 5

Aktualitet

Opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Anvisningen erstatter SBi-anvisning 147, Konstruktioner i småhuse. Anvisningen erstatter også SBi-anvisning 111, Bygningers varmeisolering, 2. udgave.
 • Ean 5798000019034
 • Cvr 29102384