Aktualitet

Anvisningen danner afslutning på forskningsprojektet 'Funktionssikring af energieffektiv lysstyring' gennemført i et samarbejde mellem SBi, Lysteknisk Selskab og DELTA med økonomisk støtte fra Elnetselskabernes F&U-program for effektiv el-anvendelse.

Bygningsreglementet

Lysstyring

Denne anvisning vejleder i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring i almindeligt forekommende rumtyper.

For større bygninger vil det være vanskeligt at opfylde energirammen uden brug af energieffektive styringssystemer. Desuden vil installation af energieffektiv lysstyring være en rentabel foranstaltning i mange offentlige bygninger. Aftaler mellem regering og kommuner betyder derfor, at energieffektiv lysstyring skal gennemføres i offentlige bygninger.

 

Inddeling af lys i zoner 
 
Foto: For at spare på energien, kan belysningen i rum opdeles i zoner. Her et klasseværelse hvor der er electrisk belysning i rummet, men armaturer nærmest vinduet er slukket.

Denne anvisning er tænkt som et værktøj for alle de parter, som i samarbejde skal beslutte og gennemføre et sådant projekt. I anvisningen er der gjort en særlig indsats for at beskrive løsninger, som gør det muligt at opnå en god energieffektivitet og samtidig skabe et godt lysmiljø for brugerne.

Anvisningens kapitler

 1. Introduktion til anvisningen
 2. Baggrunden for at anvende lysstyring
 3. Automatikløsninger til styring af belysning
 4. Strategier for regulering og styring
 5. Almindeligt anvendte automatikløsninger
 6. Valg af lysstyringer
 7. Funktionsbeskrivelser for lysstyringer
 8. Udbud af lysstyring
 9. Indregulering af lysstyringer
 10. Afprøvning af lysstyringer
 11. Brugervejledning om lysstyringer
 12. Appendiks A, De mest anvendte begreber
 13. Appendiks B, Valg af principper i samarbejde med bygherren
 14. Appendiks C, Overvejelser om tryghed for brugerne

Anvisningen henvender sig til bygherrens repræsentanter, rådgivende og projekterende arkitekter og ingeniører, entreprenører og installatører samt leverandører af lysstyringer.

Uddrag af anvisningen

Baggrunden for at anvende lysstyring
Dagslyset i bygninger er ofte blevet betragtet udelukkende ud fra hensyn til arbejdspladsernes indretning, medarbejdernes/beboernes komfort og årstidernes variation. En række undersøgelser viser, at medarbejdernes tilfredshed øges kraftigt med øget tilgang til dagslys og udsyn. Efter indførelse af energirammen i Bygningsreglementet er det også nødvendigt at betragte dagslys ud fra betydningen for elforbruget i bygningen.

De nye energibestemmelser, som blev indført i 2006, betyder, at det i mange byggerier bliver nødvendigt at bruge flere forskellige former for lysstyring for at kunne holde elforbruget til belysningen nede. Ud over dagslysstyring findes en række automatiske tænd- og sluksystemer, som kan afbryde for kunstlyset, når der ikke er behov for belysning.

Da dagslyset ikke er konstant og hurtigt aftager ind gennem bygningen, er det ofte nødvendigt at dele belysningen i zoner for at udnytte dagslyset optimalt og for at opnå en god energieffektivitet.

Nogle rum, som toiletter og gange, har slet ikke adgang til dagslys, men her kan de automatiske tænd- og sluksystemer sikre, at energiforbruget til belysningen reduceres. Lysstyring kan ofte reducere elforbruget til belysningen med 35-50 % afhængig af dagslys- og lokaleforhold samt af rummets benyttelsesgrad.