Aktualitet

Anvisningen refererer til bygningsreglementet for småhuse 1985. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 189, Småhuse

Konstruktioner i småhuse

Styrke - Fugt - Isolering - Brand

Anvisningen indeholder eksempler på dimensionering og udførelse af konstruktioner i traditionelle og moderne småhuse med indtil 2 etager.

Eksemplerne er udarbejdet, så konstruktionerne opfylder de krav, som bygningsreglementet for småhuse (BR-S 85) stiller til styrke, varmeisolering, fugtisolering og lydisolering, ligesom der også er taget hensyn til de brandmæssige forhold.

Rettelser og tilføjelser af marts 1986 er indarbejdet i anvisningen.